A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non

 Năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Công văn số 200 /PGD&ĐT ngày 02/5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ CB – GVNV trong trường;

Căn cứ vào số trẻ thực tế trong độ tuổi trên địa bàn;

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non

 Năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Công văn số 200 /PGD&ĐT ngày 02/5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ CB – GVNV trong trường;

Căn cứ vào số trẻ thực tế trong độ tuổi trên địa bàn;

Trường mầm non Uy Nỗ xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH -  YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

     2. Yêu cầu:

Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý , đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh. Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp.

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ trên địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non thì số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các khu trong trường; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp).

Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. NỘI DUNG:

1. Phương thức và đối tượng:

a) Trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

 b) Trường phối hợp với UBND xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

c) Về số trẻ trong một lớp thực hiện theo quy định điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2 cho một cháu.

d) Tất cả trẻ trong độ tuổi tuyển sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn các thôn: Xóm Thượng, xóm Trong, xóm Ngoài, xóm Hậu, xóm Chợ, xóm Bãi, Phúc Lộc, Đài Bi, Nghĩa Lại của xã Uy Nỗ là đối tượng tuyển sinh năm học 2018- 2019.

2. Độ tuổi dự tuyển:

a. Nhà trẻ: Trẻ sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

b. Mẫu giáo: Trẻ sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2015.

3. Hồ sơ dự tuyển: Gồm có:

- Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

- Giấy chứng nhận sức khỏe ( Đối với các cháu khuyết tật hoặc mắc bệnh bẩm sinh như: Tim, động kinh…..).

 

4. Thời gian tuyển sinh:

* Cấp mã học sinh: Nà trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho học sinh tuyển vào lớp 1 trước ngày 25/5/2018.

*  Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 12/7/2018: Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

* Tuyển sinh trực tiếp:

- Đợt 1: Từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018.

- Tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định.

- Sau ngày 18/7/2018, nếu chưa đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ báo cáo với phòng GD&ĐT cho phép nhà trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu được giao từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

- Đợt 2: Cuối học kì 1 (Nếu còn chỉ tiêu).

- Niêm yết danh sách học sinh được xét tuyển: ngày 01/8/2018.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

Số HS trong độ tuổi nhà trẻ chưa ra lớp qua điều tra trên địa bàn

Số HS 3 tuổi chưa ra lớp qua điều tra trên địa bàn

Số HS 4 tuổi chưa ra lớp qua điều tra trên địa bàn

Số HS 5 tuổi chưa ra lớp qua điều tra trên địa bàn

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018-2019

Địa bàn tuyển sinh

Số HS mới tuyển vào nhà trẻ

Số HS mới tuyển vào MG 3 tuổi

Số HS mới tuyển vào MG 4 tuổi

Số HS mới tuyển vào MG 5 tuổi

Tổng số chỉ tiêu tuyển mới

< 18 tháng

18-24 tháng

24-36 tháng

< 18 tháng

18-24 tháng

24-36 tháng

27

164

149

60

35

12

0

0

160

60

35

12

267

Xóm Thượng, Xóm Chợ, xóm B·i, Xóm Trong,Xóm Ngoài, Xóm Hậu, Đài Bi, Phúc Lộc, Nghĩa Lại.

 

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm:

a . Điều tra cơ bản:

- Nhà trường chọn GV trong các độ tuổi tập huấn công tác điều tra, phân công địa bàn điều tra đi điều tra trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú trong địa bàn xã. Tổng hợp trẻ theo các độ tuổi để  xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

b. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên:

- Căn cứ vào số trẻ điều tra, chỉ tiêu được tuyển sinh năm học 2017- 2018 nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ trong hè, thông qua kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu ở các độ tuổi, các khu cho 100% giáo viên nắm bắt tuyên truyền đến các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tuyển sinh đến dự tuyển đúng quy định

- Hội đồng tuyển sinh phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.

c. Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Ban giám hiệu kết hợp với các bộ phận kiểm kê cơ sở vật chất các lớp, lập kế hoạch thanh lý các đồ dùng cũ, hỏng không sử dụng được, bổ sung đồ dùng còn thiếu cho các lớp theo thông tư 01/VBHN- BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015.

- Đảm bảo trang thiết bị dạy học phù hợp, bền, đẹp, hiện đại.

d. Thực hiện quy chế công khai:

- Trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, thư ký là thư ký hội đồng Nhà trường và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã, các thôn, khu, các điểm trường, các lớp mầm non.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

* Lưu ý:

- Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ TS và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

2. Chế độ báo cáo:

Nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT (Bằng văn bản và qua Email) về công tác tuyển sinh, cụ thể:

- Ngày 10/5/2018: Nộp Kế hoạch tuyển sinh của trường.

- Ngày 19/7/2018: Nộp Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh.

- Ngày 25/7/2018: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của trường mầm non Uy Nỗ. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.                                                               

  Nơi nhận:

- UBND xã (để trình phê duyệt);

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu: VT.

 

      

          

 

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                 

                   Đỗ Thị Thu Hương

 

 

                                    

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ UY NỖ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 38
Tháng trước : 611